Program

 • Otwarcie konferencji, powitanie gości

  10:00 - 10:20
 • Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska. Gdzie jesteśmy po 10 latach?

  10:20 - 10:40
  Członkowie Zarządu SFP

Neurologia

 • Odmienne strategie reedukacji chodu w różnych chorobach układu nerwowego

  10:40 - 11:00
  Maciej Krawczyk, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, członek Zarządu SFP w latach 2010-2017, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa.
 • Dlaczego ważna jest symetria tułowia u chorych po udarze?

  11:00 - 11:20
  Agnieszka Śliwka, Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Funkcjonowanie osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym – rola fizjoterapeuty w procesie
  aktywizacji na podstawie doświadczeń podopiecznych Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR

  11:20 - 11:40
  Rafał Skrzypczyk, Dominik Rymer, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji.
 • Rehabilitacja chorych po udarze – jak pomóc pacjentowi osiągnąć cele terapeutyczne

  11:40 - 11:50
  Iwona Sarzyńska-Długosz, lekarz, specjalista neurolog. Kierownik Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • Wykład sponsorowany

  11:50 - 11:55
 • Przerwa kawowa

  11:55 - 12:20

Pediatria

 • Wykorzystanie diagnostyki dzieci metodą Vojty w praktyce fizjoterapeutycznej

  12:20 - 12:40
  Joanna Surowińska, Instruktor metody Vojty (IVG e.v).
 • Patobiomechanika w chorobach nerwowo-mięśniowych – nowe inspiracje dla fizjoterapii

  12:40 - 13:00
  Agnieszka Stępień, Advanced Instruktor IPNFA, Prezes SFP, Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa.
 • Praktyczne zastosowanie terapii manualnej w dysfunkcjach narządu ruchu u dzieci

  13:00 - 13:20
  Beata Pałdyna, Instruktor Terapii Manualnej (szkoła niemiecka), Stowarzyszenie OMT Poland.

Ortopedia

 • Techniki diagnostyczne i terapeutyczne w bólach głowy pochodzenia odkręgosłupowego

  13:20 - 13:40
  Grzegorz Balik, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej, Instruktor metody Kaltenborna – Evjentha.
 • Badanie i techniki fizjoterapeutyczne dla stawu skroniowo–żuchwowego
  Metody odblokowania krążka stawowego stawów skroniowo-żuchwowych

  13:40 - 14:00
  Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Instytut Fizjoterapii Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
  Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna
  CRANIA- Cranio Mandibular Neuroscience Integrated Approach Academy
 • Wykład sponsorowany

  14:00 - 14:05
 • Przerwa obiadowa

  14:05 - 15:05
 • Ból barku – diagnostyka różnicowa i postępowanie fizjoterapeutyczne

  15:05 - 15:25
  Ernest Wiśniewski, Wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów, członek Zarządu SFP w latach 2010-2017, Instruktor Terapii Manualnej
 • Wykorzystanie Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a w diagnostyce i terapii po urazie kolana

  15:45 - 16:05
  Grzegorz Gałuszka, Instruktor OM Cyriax (OMI Global).
 • Neurofunkcjonalne aspekty kliniczne manualnej terapii wisceralnej

  16:05 - 16:25
  Bartosz Sikorski, fizjoterapeuta, osteopata DO., Wykładowca Polskiej Akademii Osteopatii Osteon, Członek Zarządu SFP od 2010 do 2014.
 • Wykład sponsorowany

  16:25 - 16:30
 • Podsumowanie konferencji

  16:30 - 17:00

Warsztaty 8:30 - 9:30

 • Zastosowanie metody Vojty w neonatologii, u dzieci i pacjentów dorosłych

Neonatologia: Małgorzata Fuchs - Nauczyciel IVG, Artur Polczyk - asystent IVG
Pediatria: Anna Fonfara - Nauczyciel IVG, Sebastian Niżnik - Asystent IVG
Dorośli: Grzegorz Serkies - Nauczyciel IVG, Artur Laszczkowski - Asystent IVG, Łukasz Argier - Asystent IVG
Organizacja: Oddział Śląski SFP, Artur Serwatka - Nauczyciel IVG

 • Diagnostyka i fizjoterapia uroginekologiczna

Joanna Głogowska, Tomasz Podrażka, Bartosz Warzocha.
Organizacja: Oddział Mazowiecki SFP

 • Metoda Feldenkraisa – rehabilitacja czy edukacja. Usprawnianie funkcji bioder i kręgosłupa na przykładzie lekcji „zegar pod miednicą”

Jacek Paszkowski - nauczyciel metody Feldenkraisa
Organizacja: Oddział Łódzki SFP

 • Interdyscyplinarne ujęcie diagnostyki i terapii zaburzeń stawu krzyżowo – biodrowego

Tomasz Tiitinger, Rafał Słoniak, Arseniusz Burkiewicz (Zarząd SFP)
Organizacja: Oddział Podkarpacki SFP

 • Dysfunkcja przepony a zaburzenia ustno-twarzowe

Roman Olejniczak
Organizacja: Oddział Małopolski SFP, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Koncepcji Bobath

Warsztaty 17:00 - 18:00

 • Analiza i stymulacja faz chodu wg metody PNF – wybrane przypadki kliniczne

Organizacja: Oddział Zachodniopomorski SFP, Stowarzyszenie IPNFA Poland
Prowadzący: Katarzyna Fountoukidis,  Joanna Jaczewska-Bogacka, Jakub Marciński, Monika Piwnicka, Anna Riviere, Agnieszka Stępień, Joanna Tokarska

 • Ból psychosomatyczny w praktyce fizjoterapeuty

Organizacja: Oddział Pomorski SFP
Prowadzący: Ryszard Tafel

 • Koncepcja pracy strukturalnej z kończyną górną technikami terapii manualnej Kaltenborna – Evjentha osób z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego

Organizacja: Oddział Kujawsko – Pomorski SFP
Prowadzący: Aleksander Kucza

 • Badanie fizjoterapeutyczne w pediatrii wg wytycznych Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej

Organizacja: Oddział Lubelski SFP oraz Zespół Tematyczny KIF ds. Jakości i Monitorowania Procesu Fizjoterapii.
Prowadzący: Małgorzata Domagalska Szopa, Ewa Gajewska, Roksana Malak, Jarosław Napiórkowski, Dariusz Potrzyszcz, Andrzej Szopa

 • Trening funkcjonalny w fizjoterapii, profilaktyce i sporcie – podejście praktyczne

Organizacja: Oddział Wielkopolski SFP
Prowadzący: Remigiusz Rzepka

 • Diagnostyka i fizjoterapia uroginekologiczna

Organizacja: Oddział Mazowiecki SFP
Prowadzący: Joanna Głogowska, Tomasz Podrażka, Bartosz Warzocha

 • Trening motoryki i upadków w geriatrii

Organizacja: Oddział Mazowiecki SFP
Prowadzący:  Monika Piekarniak, Justyna Stachura

TOP